Podgląd procesu

Załącznik nr PR-10 (5)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2019-12-16

Obsługa informatyczna

Kategoria procesu: Wspomagający

Właściciel procesu: Walczak Piotr

Komórki realizujące proces:

WO – Wydział Organizacyjny

Cel procesu

Zapewnienie dostępności systemów informatycznych oraz zabezpieczenie przetwarzania danych.

Zadania szczegółowe

1. Zapewnienie wdrożenia nowych i funkcjonowania systemów informatycznych;
2. Administrowanie siecią komputerową w tym archiwizowanie oprogramowania i danych z pamięci komputerów i serwerów;
3. Obsługa Urzędu w zakresie napraw sprzętu komputerowego i gospodarowanie materiałami eksploatacyjnymi i podzespołami komputerowymi;
4. Prowadzenie instruktażu pracowników w zakresie obsługi programów informatycznych.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna
Czas dostępności systemów w stosunku do minimalnego czasu pracy urzędu (przestoje spowodowane awariami serwerów) 100% Protokoły napraw. Roczne WO
Liczba naprawa związanych z wymianą podzespołów lub reinstalacją oprogramowania (udokumentowanych protokołami naprawy) w stosunku do liczby wszystkich komputerów, drukarek i innego sprzętu w urzędzie. Mniej niż 10% Protokoły napraw. Roczne WO
Liczba zakupionych w ciągu roku komputerów w stosunku do liczby wszystkich komputerów w urzędzie 15% Dokumentacja przetargowa. Roczne WO

Procedury

 

 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kalisza stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 793/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza ( z późn. zm.);
 2. Zarządzenie Nr 428 / 2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia „Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Kalisza” (z późn. zm.)
3. „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza” stanowiący załącznik do zarządzenia
Nr 634/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza ( z późn zm.)

Dane wejściowe

- Przepisy prawa powszechnie obowiązującego
- Wnioski komórek organizacyjnych
- Uchwała budżetowa

Dane wyjściowe

- Zrealizowane zakupy
- Protokoły napraw

Historia

 1. Strona obowiązywała: 2018-12-31 - 2019-12-16 08:08:54
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 2. Strona obowiązywała: 2016-09-24 - 2019-01-25 10:17:28
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 3. Strona obowiązywała: 2014-10-02 - 2016-10-28 11:10:48
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 4. Strona obowiązywała: 2013-09-18 - 2014-10-02 12:42:09
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja

Generowane dnia: 2021-09-17 09:25:42 Przez: