Podgląd procesu

Załącznik nr PR-07 (7)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2018-12-31

Nadzorowanie wydatkowania środków publicznych

Kategoria procesu: Wspomagający

Właściciel procesu: Ochocka Aneta

Komórki realizujące proces:

WAG – Wydział Administracyjno-Gospodarczy
WF – Wydział Finansowy

Cel procesu

Racjonalne i celowe wydatkowanie środków publicznych.

Zadania szczegółowe

1. Obsługa finansowo – księgowa Urzędu.
2. Obsługa finansowo – księgowa budżetu Miasta Kalisza.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna

Ilość przypadków naliczenia kar umownych w zakresie realizacji umów. 15 kar umownych OTAGO FKJB Rocznie WF

Wydatki (ryczałt) na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych. Pomiary na podstawie danych historycznych OTAGO WYBUD
Co pół roku WF

Wydatki na delegacje
(krajowe/zagraniczne)
Pomiary na podstawie danych historycznych OTAGO FKJB Co pół roku WF

Wydatki na papier. Pomiary na podstawie danych historycznych OTAGO WYBUD Co pół roku WAG

Wydatki na połączenia telefoniczne oraz Internet
Pomiary na podstawie danych historycznych OTAGO FKJB Co pół roku WF
Wydatki na wodę, energię, gaz, dostawę ciepła
Pomiary na podstawie danych historycznych OTAGO FKJB Co pół roku WF

Procedury

 

 1. Zarządzenie nr 804/2017 z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wykazu systemów komputerowych finansowo – księgowych funkcjonujących w Urzędzie Miejskim w Kaliszu wraz z opisem przetwarzania danych.
 2. Zarządzenie nr 184/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu ( z późn. zm.).
 3. Zarządzenie Nr 185/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu ( z późn. zm.).
 4. Zarządzenie Nr 30/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 stycznia 2014r.w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu (z późn zm.).
 5. Zarządzenie Nr 279/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Kalisza.
 6. Zarządzenie Nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza.
 7. Zarządzenie Nr 135/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza.
 8. Zarządzenie Nr 647/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 października 2018 r. w sprawie Ogólnych zasad rachunkowości Urzędu Miasta Kalisza ( z późn. zm.)
 9. Zarządzenie Nr 259/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia limitu kosztów połączeń wykonanych za pośrednictwem służbowych aparatów komórkowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
 10. Zarządzenie Nr 366/2011 Prezydenta Miasta z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu (z późn. zm.)

Dane wejściowe

1. Wymagania prawne.
2. Wnioski komórek i jednostek organizacyjnych, radnych i mieszkańców.

Dane wyjściowe

1. Uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Kalisza
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kalisza

Historia

 1. Strona obowiązywała: 2018-12-31 - 2019-11-05 09:05:37
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 2. Strona obowiązywała: 2017-11-18 - 2019-01-25 10:17:18
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 3. Strona obowiązywała: 2016-09-24 - 2017-11-23 08:09:55
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 4. Strona obowiązywała: 2015-09-22 - 2016-10-28 11:15:22
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 5. Strona obowiązywała: 2014-10-02 - 2015-10-08 15:03:22
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 6. Strona obowiązywała: 2012-09-18 - 2014-10-02 12:41:25
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja

Generowane dnia: 2021-09-17 10:28:28 Przez: