Podgląd procesu

Załącznik nr PR-22 (5)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2018-12-31

Historyczny

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kategoria procesu: Wspomagający

Właściciel procesu: Tomczyk Katarzyna

Komórki realizujące proces:

WAG – Wydział Administracyjno-Gospodarczy
WO – Wydział Organizacyjny

Cel procesu

Zapewnienie odpowiedniego poziomu zatrudnienia i kompetencji pracowników.

Zadania szczegółowe

 1. Koordynowanie
  procesu szkolenia i dokształcania pracowników.
 2. Koordynowanie
  procesu zatrudniania pracowników.
 3. Prowadzenie spraw
  osobowych pracowników Urzędu.
 4. Zaopatrzenie
  Urzędu w literaturę fachową i prasę.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna
 

Wydatki na szkolenia zewnętrzne (bez BHP).

  

rejestr szkoleń/

OTAGO

 Co pół roku
 WO
 

Liczba szkoleń zewnętrznych (bez BHP).

  

rejestr szkoleń/

OTAGO

 Co pół roku WO
 

Liczba przeszkolonych pracowników (szkolenia zewnętrzne bez BHP.

 

rejestr szkoleń/

OTAGO

 
Co pół roku WO 
 

Wydatki na szkolenia wewnętrzne (bez BHP).

 

rejestr szkoleń/

OTAGO

 
 Co pół rokuWO 
 

Liczba szkoleń wewnętrznych (bez BHP).

 

rejestr szkoleń/

OTAGO

 
Roczne
WO 
 

Liczba przeszkolonych pracowników (szkolenia wewnętrzne bez BHP).

 

rejestr szkoleń/

OTAGO

 
 RoczneWO 
 

Liczba przeszkolonych pracowników (ogółem)

 

Powyżej 80%

rejestr szkoleń/

OTAGO

 
Roczne WO 
 

Pracownicy z wykształceniem wyższym.

 

70%

 

Rejestry kadrowe

OTAGO

Roczne WO 
 

Pracownicy z wykształceniem średnim.

 

Rejestry kadrowe

OTAGO

 
Roczne WO 
 

Pracownicy z wykształceniem zawodowym.

 

Rejestry kadrowe

OTAGO

 
Roczne WO 
 

Pracownicy z wykształceniem podstawowym.

  

Rejestry kadrowe

OTAGO

Roczne WO 
 

Poziom zatrudnienia w podziale na k.o.u.

Poziom zatrudnienia - liczba pracowników obejmuje liczbę zatrudnionych osób, a nie liczbę etatów

 

Rejestry kadrowe

OTAGO

 
Roczne WO 
 

Liczba osób zatrudnionych w urzędzie (średnia w roku)

liczba pracowników obejmuje liczbę zatrudnionych osób, a nie liczbę etatów

 

Rejestry kadrowe

OTAGO

 
Roczne WO 

Liczba etatów (średnia w roku)

  

Rejestry kadrowe

OTAGO

Roczne WO 
 

Liczba osób przyjętych do pracy

  

Rejestry kadrowe

OTAGO

Roczne WO 
 

Liczba pracowników zmieniających pracę z własnej inicjatywy (odejść z pracy w urzędzie) dot. także odejść za porozumieniem stron, bez odejść na emeryturę

 

Mniej niż 5 % pracowników odchodzi w z Urzędu z własnej inicjatywy

Rejestry kadrowe

OTAGO

 
Roczne WO 
 

Liczba osób, z którymi rozwiązano stosunek pracy(odejścia w urzędzie) liczba wszystkich osób, które odeszły z pracy z urzędu z własnej i pracodawcy inicjatywy, ale nie na emeryturę

 

Rejestry kadrowe

OTAGO

 
Roczne WO 
 

Koszt zakupu gazet i czasopism

 

WAG

OTAGO

 
Roczne  WAG
 

Koszt zakupu książek, wydawnictw

  

WAG

OTAGO

Roczne WAG
 

Liczba pracowników, którym udzielono pomocy w studiach (również podyplomowych)

 

WO

OTAGO

 
Roczne WO 

Procedury

 

 1. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu (j.t. zarządzenie Nr 127/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2012r.);
 2. „Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kalisza” stanowiący załącznik do zarządzenia nr 264/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kalisza ( z późn. zm.);
 3. „Regulamin Pracy Urzędu Miasta Kalisza” stanowiący załącznik do zarządzenia nr 275/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kalisza (z późn. zm.);
 4. Zarządzenie Zarządzenie Nr 396/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 września 2015 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu (z późn zm.);
 5. Zarządzenie nr 295/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę;
 6. „Zasady etyczne pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu” stanowiące załącznik do zarządzenia Nr 514/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 października 2011r. w sprawie zasad etycznych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu;
 7. Procedura dotycząca zatrudnienia pracownika w Urzędzie Miasta Kalisza
 8. WO-04.

Dane wejściowe

 
 1. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa o pracownikach samorządowych
 2. Projekt planu budżetu na kolejny rok ( formularz dotyczący potrzeb kadrowych na rok…. )
 3. Bieżące wnioski kierowników komórek organizacyjnych
 4. Wnioski pracowników
 5. Opisy stanowisk pracy

Dane wyjściowe

 

Ocena działań Urzędu w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia i kompetencji pracowników (wyniki monitorowania procesu, wyniki badań benchmarkingowych).

Archiwalna wersja

Aktualna strona jest archiwalną wersją dokumentu. Przejdź do aktualnego dokumentu

Historyczny Generowane dnia: 2021-10-21 02:39:59 Przez: