Podgląd procesu

Załącznik nr PR-15 (5)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2019-02-14

Historyczny

Realizacja inwestycji

Kategoria procesu: Podstawowy

Właściciel procesu: Krakowski Stanislaw

Komórki realizujące proces:

WBUA – Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
WRM – Wydział Rozwoju Miasta

Cel procesu

Polepszanie jakości życia w mieście.

Zadania szczegółowe

1.Opracowywanie rocznych planów inwestycji w oparciu o wnioski wydziałów i biur, kierowników inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Miasta, rozliczanie wykonania planów inwestycyjnych i sporządzanie sprawozdawczości z wykonania inwestycji oraz opracowywanie ocen i analiz procesów inwestycyjnych.
2. Współudział w tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej i w procesie pozyskiwania środków finansowych spoza budżetu.
3.Przygotowywanie i realizacja planowych zadań inwestycyjnych (łącznie z pierwszym wyposażeniem obiektów kubaturowych), dla których nie został ustalony odrębny inwestor, za wyjątkiem inwestycji drogowych z odwodnieniem i oświetleniem) związanych z budowa i modernizacją ulic oraz zadań inwestycyjnych niezbędnych dla funkcjonowania Urzędu, a także rozliczania zadań zakończonych.
4.Przygotowanie i realizacja inwestycji z udziałem środków ludności oraz innych podmiotów.
5. Przygotowywanie i realizacja inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna 

Wartość inwestycji miejskich w przeliczeniu na mieszkańca.

  

Sprawozdanie z wykonania budżetu.

Rocznie WRM

 

Ilość wydanych pozwoleń na budowę dla budownictwa wielorodzinnego.

  

Rejestr pozwoleń na budowę.

Rocznie WBUA

 

Ilość wydanych pozwoleń na budowę dla budownictwa jednorodzinnego.

  

Rejestr pozwoleń na budowę.

Rocznie
WBUA

 

Ilość wydanych pozwoleń na budowę dla obiektów innych niż mieszkaniowe z wyłączeniem garaży.

  

Rejestr pozwoleń na budowę.

Rocznie  WBUA

Procedury

„Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza” stanowiący załącznik do zarządzenia
Nr 634/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza.

Dane wejściowe

  1. Wymagania prawne.
  2. Wnioski, opinie interesantów, radnych, organizacji, jednostek miasta.
  3. Potrzeby inwestycyjne (infrastruktura miejska).
  4. Potrzeby mieszankowe mieszkańców.

Dane wyjściowe

  1. Plany inwestycyjne.
  2. Rozbudowa infrastruktury miejskiej. 
  3. Wzrost ilości inwestorów zewnętrznych.

Archiwalna wersja

Aktualna strona jest archiwalną wersją dokumentu. Przejdź do aktualnego dokumentu

Historyczny Generowane dnia: 2021-10-21 01:37:55 Przez: