Podgląd procesu

Załącznik nr PR-01 (7)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2018-12-31

Historyczny

Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Kategoria procesu: Podstawowy

Właściciel procesu: Korach Ewa

Komórki realizujące proces:

USC – Urząd Stanu Cywilnego
WSO – Wydział Spraw Obywatelskich

Cel procesu

Aktualność, kompletność i poprawność danych.

Zadania szczegółowe

1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego – wydawaniem odpisów aktów stanu cywilnego.
2. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk.
3. Prowadzenie ewidencji ludności.
4. Wydawanie i wymiana dowodów osobistych.
5. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
6. Prowadzenie rejestrów i spisów na potrzeby wyborów, obronności, opieki społecznej oraz przekazywanie informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna

Aktualizacja rejestru PESEL. Z uwagi na charakter i rodzaj aktualizacji określenie celu jakościowego nie jest możliwe System Rejestrów Państwowych - Rejestr PESEL
Półrocznie. WSO

Liczba wyprodukowanych dowodów osobistych przez Centrum Personalizacji Dokumentów
Cel jakościowy niemozliwy  do określenia, gdyż liczba wyprodukowanych dowowdów osobistych uzależniona jest od liczby składanych wniosków na dowód osobisty System Rejestrów Państwoych - Rejestr Dowodów Osobistych
Półrocznie. WSO

Średni czas oczekiwania na odpis z akt stanu cywilnego:
- sprawy załatwiane przy okienku


- korespondencja wpływająca do urzędu
7 lub 10 dni roboczych ( w zależności gdzie jest przechowywany akt stanu cywilnego, jeżeli w Kaliszu  to 7 dni roboczych a jeżeli poza Kaliszem to 10 dni roboczych)
1-2 tygodnie (w zależności od ilości korespondencji)
System Rejestrów Państwowych - Baza Usług Stanu Cywilnego. Półrocznie.
USC

Procedury

USC-01, USC-02, USC-03, USC-04, USC-05, USC-06, USC-07, USC-08, USC-09, USC-10, USC-11, USC-12, USC-13, USC-14, USC-15, USC-16, USC-17, USC - 18, WSO – 39, WSO-40, WSO -41, WSO-42, WSO-43, WSO-44, WSO-45  

Dane wejściowe

1. Wymagania prawne.
2. Wnioski składane przez interesantów.

Dane wyjściowe

1. Wydane dokumenty: akty stanu cywilnego, dowody osobiste, decyzje, postanowienia i zaświadczenia.
2. Zapisy w prowadzonych rejestrach.

Archiwalna wersja

Aktualna strona jest archiwalną wersją dokumentu. Przejdź do aktualnego dokumentu

Historyczny Generowane dnia: 2021-10-21 03:10:08 Przez: