Podgląd procesu

Załącznik nr PR-12 (5)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2019-02-14

Historyczny

Obsługa partnera społecznego

Kategoria procesu: Podstawowy

Właściciel procesu: Rogoziński Tomasz

Komórki realizujące proces:

WSSM – Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Cel procesu

Pobudzenie działalności i aktywizacja lokalnych organizacji pozarządowych na polu pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych.

Zadania szczegółowe

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, mająca na celu realizację zadań ważnych dla społeczności
lokalnej m.in. o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym, sportowym.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna

Liczba udzielonych porad organizacjom pozarządowym w zakresie pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych. 

10

Karta Obsługi Klienta

 
Rocznie
WSSM

Procedury

Opracowane przez Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych wewnętrzne procedury.

Dane wejściowe

Zgłoszenia organizacji pozarządowych (mailowe, osobiste, telefoniczne) zainteresowanych pozyskaniem środków z funduszy zewnętrznych.

Dane wyjściowe

  Udzielone porady – adnotacja w Karcie Obsługi Klienta

Archiwalna wersja

Aktualna strona jest archiwalną wersją dokumentu. Przejdź do aktualnego dokumentu

Historyczny Generowane dnia: 2021-10-21 02:05:57 Przez: