Podgląd procesu

Załącznik nr PR-16 (2)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2014-10-02

Historyczny

Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Kategoria procesu: Podstawowy

Właściciel procesu: Sukienniczak Piotr

Komórki realizujące proces:

WSO – Wydział Spraw Obywatelskich

Cel procesu

Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez nadzór nad spełnieniem wszystkich wymogów.

Zadania szczegółowe

1. Prowadzenie ewidencji pojazdów.
2. Wydawanie dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów oraz wprowadzanie do nich zmian.
3. Wydawanie uprawień do kierowania.
4. Prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców, kandydatów na kierowców oraz osób bez uprawnień do kierowania.
5. Nadanie nr profilu kandydata na kierowcę.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna
Liczba wydanych uprawnień i dokumentów w podziale na kategorie i grupy wiekowe. - Wydruk z CEPIK-u. Raz na rok  WSO
Liczba zarejestrowanych pojazdów w prowadzonej ewidencji pojazdów. - Wydruk z CEPIK-u wg. kat.-rodz. pojazdu. Zgodnie z właściwymi przepisami. Raz na rok. WSO
 

Liczba zarejestrowanych profili kandydatów na kierowców.

  

Wydruk z CEPIK-u

Raz na rok WSO

Procedury

WSO-01, WSO-02, WSO-03, WSO-04, WSO-05, WSO-06, WSO-07, WSO-08, WSO-09, WSO-10, WSO-11, WSO-12, WSO-13, WSO-14, WSO-15, WSO-16, WSO-17, WSO-18, WSO-19, WSO-20, WSO-21, WSO-22, WSO-23, WSO-24, WSO-25, WSO-26, WSO-27, WSO-28, WSO-29, WSO-30, WSO-52, WSO-53, WSO-54, WSO-55

Dane wejściowe

 
  1. Wymagania wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Ilość wniesionych podań i wniosków przez mieszkańców Miasta w zakresie określonym w zadaniach szczegółowych.

Dane wyjściowe

  1.  Wygenerowanie informacji ułatwiających dokonanie oceny skali natężenia ruchu w mieście.
  2. Ilość wydanych decyzji administracyjnych i zaświadczeń.

Archiwalna wersja

Aktualna strona jest archiwalną wersją dokumentu. Przejdź do aktualnego dokumentu

Historyczny Generowane dnia: 2021-10-19 17:38:07 Przez: