EkshumacjaSzczegóły karty

BCK-002 (10)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-11-28
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Ekshumacja

Wydział: Biuro Cmentarza Komunalnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Jaśkiewicz Witoń Renata, Kozanowska Daria

Osoba Nadzorująca: Kozanowska Daria

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie czynności ekshumacyjnych, zgodnie z drukiem BCK-02-01

2. Załączniki:

- decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na ekshumację zwłok - do wglądu/ kserokopia ( przed wydaniem decyzji wymagany jest odpis aktu zgonu USC właściwego do zarejestrowania zgonu osoby ekshumowanej).

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Cmentarza Komunalnego

ul. Poznańska 183-185

62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:

j.w.

Informacje o przebiegu sprawy:

BCK , tel./fax (62) 767-16-80

Sprawa załatwiana jest na miejscu.

Termin

Niezwłocznie, po ustaleniu terminu wnioskodawcy z zarządcą cmentarza.

Sposób załatwienia sprawy

Po przedłożeniu dokumentów w Biurze ustalone zostaną szczegółowe warunki przeprowadzenia ekshumacji.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

 Brak.

Informacje dodatkowe

Od dnia 11.05.2020r. do odwołania preferowane formy komunikacji i załatwienia sprawy poprzez kontakt telefoniczny, poprzez platformę e-PUAP, za pośrednictwem operatora pocztowego , ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej .

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2020r. poz.1947)
 2. Uchwała Nr XV/235/2019 Rady Miasta  Kalisza z dnia 24 października 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kaliszu ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz.9130 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi ( Dz.U. z 2021r. poz.1910)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U. z 2011r. Nr 75, poz.405)

Załączniki

Dodany dnia: 2022-11-28 Przez: Jaśkiewicz Witoń Renata
Akceptowany dnia: 2022-11-28 13:51:25 Przez: Kozanowska Daria
Generowany dnia: 2023-06-10 01:59:09 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-08-25 - 2022-11-28 13:51:25
  Przez: Kozanowska Daria
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-06-18 - 2022-08-25 09:20:27
  Przez: Kozanowska Daria
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-05-11 - 2021-06-22 11:18:29
  Przez: Kozanowska Daria
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2019-11-18 - 2020-05-13 07:04:34
  Przez: Kozanowska Daria
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2019-05-16 - 2019-11-18 08:48:21
  Przez: Kozanowska Daria
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2017-10-20 - 2019-05-16 13:31:16
  Przez: Kozanowska Daria
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2017-10-18 - 2017-10-20 07:47:46
  Przez: Kozanowska Daria
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2016-08-22 - 2017-10-18 13:06:31
  Przez: Kozanowska Daria
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2015-02-16 - 2016-08-25 10:07:08
  Przez: Kozanowska Daria
  Poprzednia wersja