Wniosek o wydanie Karty "Kalisz Rodzina 3+"
Szczegóły karty

WSSM-020 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-01-17
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wniosek o wydanie Karty "Kalisz Rodzina 3+"

Skasowany

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Kowalska Martyna, Kubis Kamila, Leśniewski Piotr

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 
 • wniosek o wydanie Karty "Kalisz Rodzina 3+",
 •  do wglądu dokument potwierdzający tożsamość, zawierający adres zamieszkania - rodzice bądź opiekunowie prawni,
 • oświadczenie o kontynuowaniu nauki lub legitymacja do wglądu - dzieci powyżej 18 roku życia,
 • w przypadku osób zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, a posiadających zameldowanie na pobyt stały poza Kaliszem - umowa najmu lokalu.

Miejsce załatwienia sprawy

 
 • Złożenie wniosku
  Urząd Miejski w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
  wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
  stanowisko 24 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
  nr tel. 062 504 97 47

Termin

  Wniosek o wydanie lub przedłużenie ważności Karty "Kalisz Rodzina 3+" rozpatrywany będzie w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek składany jest w Biurze Obsługi Interesanta,
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • informacja o odbiorze Karty lub naklejeniu hologramu na karcie zostanie przekazana telefonicznie.

Opłaty

  Brak.

Tryb odwoławczy

  Brak.

Informacje dodatkowe

Przedłużenie okresu ważności karty na kolejny okres jest możliwe poprzez naklejenie hologramu zawierającego termin ważności karty.
Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 062 504 97 47; 062 765 44 12,

Podstawa prawna

 

1. Uchwała Nr XLIV/604/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kalisza Programu „Kalisz Rodzina 3+”,

2. Zarządzenie Nr 256/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie określenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Kalisz Rodzina 3 +”, wprowadzenia jej wzoru oraz ustalenia logo Programu „Kalisz Rodzina 3+”.

3. Zarządzenie  Nr 434 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2015r.  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Kalisz Rodzina 3 +”, wprowadzenia jej wzoru oraz ustalenia logo Programu „Kalisz Rodzina 3+”.

4. Zarządzenie Nr 9/18 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Kalisz Rodzina 3 +”, wprowadzenia jej wzoru oraz ustalenia logo Programu „Kalisz Rodzina 3+”.

Załączniki


Skasowany

Dodany dnia: 2018-01-17 Przez: Tomczyk Ewa
Akceptowany dnia: 2018-04-04 11:09:55 Przez: Juszczak Michał
Generowany dnia: 2022-11-26 15:20:17 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2017-06-26 - 2018-01-17 10:28:17
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2015-12-10 - 2017-06-26 06:04:47
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2015-12-10 - 2015-12-11 08:06:57
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2015-10-26 - 2015-12-10 08:50:39
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2015-03-02 - 2015-10-26 11:53:13
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2014-05-14 - 2015-03-02 14:53:22
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja