NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI Szczegóły karty

WGK-11 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2012-05-08
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Piotrowska Grażyna

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty


Wniosek osoby uprawnionej o ustalenie adresu lub nadanie bądź zmianę numeracji porządkowej. Wniosek powinien zawierać położenie nieruchomości, nr działki, obręb ewidencyjny. Do wniosku należy załączyć kserokopię mapy nieaktualizowanej.

Miejsce załatwienia sprawy


Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 70, tel. 062 7654 386

Termin

Do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

1. Złóż wniosek.
2. Odbierz pismo ustalające adres nieruchomości, nadające lub zmieniające numerację porządkową nieruchomości.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Nie przewidziano.

Informacje dodatkowe


wgk@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

  • art. 47a, 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 roku, Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z dnia 2 lutego 2012 r. poz. 125)

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2012-05-08 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2014-06-10 10:27:46 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2023-01-28 06:58:55 Przez: Gość