ZAMÓWIENIE NA MATERIAŁY Z ZASOBU UŻYTKOWEGO, ZLECENIE WYKONANIA REPRODUKCJI DOKUMENTÓW Szczegóły karty

WGK-05 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2012-12-28
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZAMÓWIENIE NA MATERIAŁY Z ZASOBU UŻYTKOWEGO, ZLECENIE WYKONANIA REPRODUKCJI DOKUMENTÓW
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Zalewska Anna

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty


Zamówienie na materiały ze wskazaniem formatu, zakresu opracowania i lokalizacji nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy


Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 56, tel. 062 7654 362

Termin


Niezwłocznie

Sposób załatwienia sprawy


1. Złóż zamówienie na materiały;
2. Odbierz rachunek;
3. Opłać rachunek;
4. Odbierz zamówione materiały lub wykonane kopie dokumentów .

Opłaty

Kopia mapy zasadniczej:

  • 30,00 zł - A4
  • 45,00 zł - A3
  • 60,00 zł - A2
  • 75,00 zł - A1

Kopia mapy ewidencyjnej:

  • 9,00 zł - A4
  • 13,50 zł - A3 
  • 18,00 zł - A2
  • 22,50 zł - A1

Opłata po otrzymaniu rachunku w kasie Urzędu: Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1a
lub na konto mBank S.A. nr: 83 1140 1993 0000 5502 3500 1002

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl

modgik@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

  • art. 40 ust. 3 i 3c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity, Dz.U. z 2010 roku, Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
  • Załącznik nr 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r., w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004 roku, Nr 37, poz. 333).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2012-12-28 Przez: Tomczyk Katarzyna
Akceptowany dnia: 2014-02-14 13:32:16 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2023-01-28 05:54:59 Przez: Gość