KOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENUSzczegóły karty

WGK-08 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-04-24
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

KOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Pawłowska Dorota

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Załączniki:

1. Dokumentacja z projektem co najmniej w 2 egzemplarzach.
2. Geodezyjne opracowanie inwestycji.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Geodezji i Kartografii
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 
III piętro p. 58, tel. 62 7654 307

Termin

Narada koordynacyjna odbywa się w każdą środę od godz. 8.
Termin załatwienia - do 14 dni.

Sposób załatwienia sprawy

1.Wypełnij i złóż wniosek .
2.Odbierz i opłać dowód obliczenia opłaty.
3.Odbierz dokumentację.

Opłaty

150,00 zł - przedmiotem uzgodnienia jest jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

105,00 zł - przedmiotem uzgodnienia jest więcej niż jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

105,00 zł - przedmiotem wniosku o uzgodnienie są przyłącza

Opłata po otrzymaniu dowodu obliczenia opłaty w kasie Urzędu Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1a lub na konto PKO BP S.A. 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

art. 28b-c i art. 40a-j ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2017r. poz.2101 z póź. zm.).

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza Nr 536/2016 z dnia 21 września 2016 w sprawie koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz w sprawie narad koordynacyjnych

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-06-20 Przez: Pawłowska Dorota
Akceptowany dnia: 2019-06-24 06:18:17 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2023-12-08 01:53:41 Przez: Gość