UZYSKANIE DUPLIKATÓW DOKUMENTÓW Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KALISZASzczegóły karty

WSO-36 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-08-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE DUPLIKATÓW DOKUMENTÓW Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KALISZA
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Nadzorowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Właściciel: Jackowska Dorota

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z ewidencji działalności gospodarczej (wzór – plik do pobrania WSO-36-01).
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 3. Dokument tożsamości.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów,
stanowisko nr 25
tel. : +48 62 504 97 46

Nadzór (uwagi): p.o. Naczelnika Wydziału, I piętro, pokój nr 37, tel. +48 62 504 97 91

Termin

Organ ewidencyjny wydaje duplikat dokumentu niezwłocznie od momentu złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij i złóż wniosek,
  - osobiście, listownie lub przez pełnomocnika.
 2. Odbierz duplikat dokumentów:
  - osobiście, listownie lub przez pełnomocnika.

Opłaty

5,00 zł - opłata skarbowa za każdą pełną lub rozpoczętą stronę poświadczoną za zgodności.
17,00 zł - dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

 1. Szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerami telefonu: +48 62 504 97 46, fax: +48 62 504 97 45, e-mail: wso@um.kalisz.pl.
 2. Wpłaty można dokonywać:
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy Głównym Rynku 20;
  • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a;
  • przelewem na konto Urzędu mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007
 3. Duplikat dokumentu z ewidencji działalności gospodarczej wydaje się osobie zainteresowanej po okazaniu dowodu tożsamości.
 4. Duplikat może być wydany innej osobie o ile posiada stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie.
 5. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 roku poz.1827).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2017-08-09 Przez: Jackowska Dorota
Akceptowany dnia: 2018-01-11 12:51:08 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2023-10-03 04:55:55 Przez: Gość