Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy. Szczegóły karty

WZKO-01 (15)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-12-30
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy.

Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Balcerzak Marcin, Kałużny Dominik

Osoba Nadzorująca: Kałużny Dominik

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek zainteresowanego – o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy – sporządzony samodzielnie przez interesanta i zaadresowany do Prezydenta Miasta Kalisza.
 2. Tytuł prawny do obiektu strzelnicy.
 3. Regulamin strzelnicy.
 4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Szczegółowe informacje
IV piętro, pokój nr 1 – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
tel.: 62 765 44 37

Termin

Maksymalny termin określony przepisami prawa – 30 dni od dnia złożenia wniosku

Sposób załatwienia sprawy


Interesant otrzyma listownie decyzje pozytywną/negatywną.

Opłaty

Opłata skarbowa za wniosek w kwocie 10 zł. (wpłatę należy dokonać w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku).

Forma zapłaty:
a) przelew – Urząd Miasta w Kaliszu nr konta bankowego
Santander Bank S.A. 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163
b) bezpośrednio w kasach Urzędu Miasta w Kaliszu – Ratusz,
Główny Rynek 20, parter, Biuro Obsługi Interesanta, ul. Kościuszki 1A

Tryb odwoławczy


Interesant w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji może złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12,
tel./fax 0627576361.

Informacje dodatkowe


-

Podstawa prawna

 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r.,poz. 2000 z późn. zm.),
 2. Ustawa o Broni i Amunicji z dnia 21 maja 1999 r. ( Dz. U. z 2020 r., poz. 955 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz. U. z 2000 r. Nr 27  poz.  341),
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000 r. Nr 18, poz. 234 z późn. zm.)

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2022-12-30 Przez: Koszyczarek Ewa
Akceptowany dnia: 2022-12-30 07:23:57 Przez: Kałużny Dominik
Generowany dnia: 2023-05-30 08:59:43 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-09-01 - 2022-12-30 07:23:57
  Przez: Kałużny Dominik
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-08-31 - 2022-09-01 08:29:23
  Przez: Koszyczarek Ewa
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-07-12 - 2022-08-31 13:13:48
  Przez: Koszyczarek Ewa
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2020-05-06 - 2021-07-12 10:36:33
  Przez: Koszyczarek Ewa
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2020-05-06 - 2021-07-01 13:03:25
  Przez: Kałużny Dominik
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2019-09-04 - 2020-05-06 11:49:42
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2019-08-22 - 2019-09-04 08:13:57
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2019-08-22 - 2019-09-02 09:17:07
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2018-03-19 - 2019-08-22 11:51:12
  Przez: Karman Włodzimierz
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2018-03-19 - 2018-07-11 10:19:58
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2018-01-03 - 2018-03-19 12:29:45
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2018-01-03 - 2018-01-03 10:44:43
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2017-05-25 - 2018-01-03 10:39:10
  Przez: Balcerzak Marcin
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2012-02-07 - 2017-05-26 05:42:55
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja