UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI PRZYMUSOWEJ ZABEZPIECZAJĄCEJ NALEŻNOŚCI PODATKOWESzczegóły karty

WF-12 (4)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-07-22
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI PRZYMUSOWEJ ZABEZPIECZAJĄCEJ NALEŻNOŚCI PODATKOWE
Historyczny

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Ochocka Aneta, Strzegiecka Małgorzata

Osoba Nadzorująca: Ochocka Aneta

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia (plik do pobrania: WF-12-1),
 2. Dowód potwierdzenia wpłaty opłaty skarbowej ze zezwolenie.
 3. Dowód potwierdzenia wpłaty kosztów poniesionych przez wierzyciela w związku z wpisami hipotek.

Miejsce załatwienia sprawy

 • osobiście:
  Biuro Obsługi Interesantów
  ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
  stanowisko nr 26 i 27
 • na adres:
  Urząd Miejski w Kaliszu
  Wydział Finansowy
  Referat Rachunkowości Dochodów
  ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

Termin

Bez zbędnej zwłoki.

Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie zezwolenia.

Opłaty

82,00 zł opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.

 • Wpłata na konto:
  Urząd Miejski w Kaliszu
  BRE Bank S.A. O/Kalisz 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007
  Z zaznaczeniem tytułu wpłaty: opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej.
 • Z dniem 25 listopada 2013r. ulega zmianie nazwa banku na mBank S.A. Opłata skarbowa winna być przekazywana na konto:
  mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007
 • Wpłata w kasach Urzędu:
  - Biuro Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
  - Ratusz, Główny Rynek 20

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Zgoda na wykreślenie zostanie wydana po uprzednim uregulowaniu zaległości zabezpieczonych hipoteką oraz po uregulowaniu kosztów poniesionych przez wierzyciela w związku z wpisami hipotek.
Dodatkowe informacje można uzyskać:
- pod adresem: mstrzegiecka@um.kalisz.pl
- pod numerem tel.: 62 5049 762

Podstawa prawna

 • art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013r. poz. 707 z późn. zm.);
 • art. 6 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.);
 • par. 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2015-11-18 Przez: Strzegiecka Małgorzata
Akceptowany dnia: 2017-09-04 10:50:24 Przez: Ochocka Aneta
Generowany dnia: 2021-12-07 22:01:53 Przez: Gość