ZMIANA KLASYFIKACJI GLEBOZNAWCZEJ GRUNTÓW Szczegóły karty

WGK-09 (4)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-04-23
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZMIANA KLASYFIKACJI GLEBOZNAWCZEJ GRUNTÓW
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Pietrzykowska Anna, Wyrembak Małgorzata

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

 • Wniosek osoby uprawnionej o zmianę klasyfikacji gruntów ze wskazaniem położenia, obrębu geodezyjnego i nr działki wraz z załączoną dokumentacją od upoważnionego klasyfikatora.
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 71,
tel. 62 7654 376 lub 62 7654 385

Termin

Do 30 dni po otrzymaniu kompletnego wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złóż wniosek.
 2. Odbierz zawiadomienie o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji.
 3. Odbierz decyzję o ustaleniu klasyfikacji.

Opłaty

Opłata skarbowa 10.00 zł na konto mBank S.A. Nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Koszt wykonania: analizy materiałów z zasobu, czynności klasyfikacyjnych w terenie, projektu ustalenia klasyfikacji ponosi wnioskodawca

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kaliszu do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe

 • wgk@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 520),
 • § 66, 67 i 68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.                w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 542),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów    (Dz. U. z 2012 roku, Nr 1246).

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2016-02-01 Przez: Wyrembak Małgorzata
Akceptowany dnia: 2016-12-06 13:24:18 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2023-12-04 09:00:54 Przez: Gość