MSIP Kalisz

System‌ Informacji‌ Przestrzennej‌ Miasta Kalisza

Zaawansowana aplikacja WWW umożliwiająca przeglądanie i edycję danych przestrzennych, tworzenie map z warstw udostępnionych za pośrednictwem usług danych przestrzennych, wyszukiwanie danych i generowanie zaawansowanych analiz przestrzennych.

Właścicielem portalu jest Miasto Kalisz
Urząd Miasta Kalisza nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Kalisza.

 

Uwaga!! Układem wysokościowym obowiązującym w Kaliszu jest układ PL-EVRF2007-NH („Amsterdam 2007”) - szczegóły w Wiadomościach oraz PODGiK.
Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32