MSIP Kalisz

Biuro Świadczeń Rodzinnych

OPIS WYDZIAŁU

Biuro Świadczeń Rodzinnych prowadzi sprawy związane z realizacją świadczeń rodzinnych, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla mieszkańców Miasta.

KIEROWNICTWO

 • Naczelnik Wydziału: Marzena Szuleta

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1a
telefon / fax: 62 7654429
adres e-mail: bsr@um.kalisz.pl

ZADANIA

  1. Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacania świadczeń rodzinnych;
  2. Przygotowywanie indywidualnych decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych;
  3. Prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem świadczeń rodzinnych przyznanych przez Prezydenta i Marszałka Województwa;
  4. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym w stosunku do osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych;
  5. Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;
  6. Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  7. Przygotowywanie indywidualnych decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  8. Prowadzenie spraw w zakresie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
Urząd Miejski w Kaliszu
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32