MSIP Kalisz

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1a
telefon: 62 5049 788 / fax: 62 5049 745
adres e-mail: wso@um.kalisz.pl

Stanowisko

Numer telefonu

Fax

wew.

Naczelnik Wydziału

 

791

Z-ca Naczelnika

 

792

ds. finansowo-księgowych

Sekretariat

 

788

ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

 

784 785

ds. wydawania stałych dowodów rejestracyjnych

 745

744

ds. rejestracji pojazdów

 

744

ds. rejestracji pojazdów

 

744

ds. rejestracji pojazdów

 

744

ds. rejestracji pojazdów

 

744

ds. rejestracji pojazdów

 

744

ds. rejestracji pojazdów

 

744

ds. wydawania zatrzymanych dokumentów

 

748

ds. wydawania zatrzymanych dokumentów

 

748

Ewidencja działalności gospodarczej

 

793, 795 pok.

746 stan.

ds. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców

 

494

ds. transportu drogowego

 

494

Miejski Rzecznik Konsumentów

 

425

 

 

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32