MSIP Kalisz

Wyszukiwarka ofert inwestycyjnych

Powierzchnia [ha]:
od:  do: 
Rodzaj nieruchomości:
Rodzaj zagospodarowania:
Sieć elektroenergetyczna:
Sieć wodociągowa:
Sieć kanalizacyjna:
Sieć gazowa:
Sieć telekomunikacyjna:
Sieć ciepłownicza:
 

 

 

Miejski System Informacji Przestrzennej w internecie - www.msip.kalisz.pl
Urząd Miejski w Kaliszu
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32