MSIP Kalisz

Technologie i podstawowe aplikacje zastosowane w MSIP:

IUIP - platforma aplikacyjna.

ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych) – serwer mapowy oraz platforma komunikacyjna.

ORACLE – serwer relacyjnej bazy danych.

HTML, PHP, XML, AJAX – standardy i technologie stosowane w tzw. aplikacjach klienckich/użytkownika.

WMS (Web Map Service) - stworzony przez OGC międzynarodowy standard udostępniania zasobów, zgromadzonych w portalach, jako warstw tematycznych w innych serwisach mapowych.

CMS Joomla! – system zarządzania treścią portalu.

GeoportalToolkit – system zarządzania treścią map prezentowanych w portalu.

 

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32