MSIP Kalisz

Wyszukiwarka ofert inwestycyjnych

Numer działki:
Rodzaj nieruchomości:
Powierzchnia [ha]:
od:  do: 
Sieć gazowa:
Sieć kanalizacyjna:
Sieć ciepłownicza:
Sieć wodociągowa:
Sieć telekomunikacyjna:
Sieć elektroenergetyczna:
 

 

Uwaga!! Układem wysokościowym obowiązującym w Kaliszu jest układ PL-EVRF2007-NH („Amsterdam 2007”) - szczegóły w Wiadomościach oraz PODGiK.
Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32